Andelsboligforeninger Ejerforeninger Kontakt Forside    

Andelsboligforeninger

KØBENHAVNS EJENDOMSADMINISTRATION tilbyder administration af andelsboligforeninger. Det er kontorets ambition, at være blandt landets førende inden for administration af andelsboligforeninger.

KØBENHAVNS EJENDOMSADMINISTRATION tilbyder jeres andelsboligforening:

Alle administrative, bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver angående ejendomsadministration, herunder:

  • styring af indtægter, d.v.s. opkrævning af boligafgifter og leje fra restlejere
  • betaling af regninger og
  • styring af forbrugsregnskaber (varme og vand m.m.)
  • bogføring og
  • regnskabsaflæggelse og
  • budgetudarbejdelse
Deltagelse i udarbejdelse af vedligeholdelsesbudgetter,
Deltagelse i møder,
Kontakt til offentlige myndigheder og forsikringsselskab m.v.,
Deltagelse i overdragelser af andele bl.a. i form af udarbejdelse af overdragelsesaftaler,
Rådgivning og assistance,
Formidling af ejendomsservice,
Telefonservice for bestyrelsen,
Lejevarslinger og -reguleringer af restlejere og
Behandling af huslejenævns- og huslejeankenævnssager.

I forbindelse med overdragelse af andelslejligheder deltager vi i overdragelsen bl.a. ved udarbejdelse af overdragelsesaftaler. Vort samarbejde med anderkendte valuarer i forbindelse med overdragelserne minimere risikoen for senere tvister om overdragelsens lovmæssighed.

For KØBENHAVNS EJENDOMSADMINISTRATION er to klienter ikke ens. Een ting er dog helt generelt for vore klienter. De ønsker et højt service og informationsniveau. Vi tilbyder at holde bestyrelsen informeret helt up-to-date om ejendommens økonomi i form af kvartals balancer, restancelister o.lign.

Andelsboligforeninger
Ejerforeninger
Udlejningsejendomme
Erhvervsejendomme