Andelsboligforeninger Ejerforeninger Kontakt Forside    

Ejerforeninger

KØBENHAVNS EJENDOMSADMINISTRATION tilbyder administration af jeres ejerforeninger. Det er kontorets ambition, at være blandt landets førende inden for administration af ejerforeninger.

KØBENHAVNS EJENDOMSADMINISTRATION tilbyder jeres ejerforening:

Alle administrative, bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver angående ejendomsadministration, herunder:

  • styring af indtægter, d.v.s. opkrævning af fællesbidrag
  • betaling af regninger og
  • styring af forbrugsregnskaber (varme og vand m.m.)
  • bogføring og
  • regnskabsaflæggelse og
  • budgetudarbejdelse
Deltagelse i udarbejdelse af vedligeholdelsesbudgetter,
Deltagelse i møder,
Kontakt til offentlige myndigheder og forsikringsselskab m.v.,
Rådgivning og assistance,
Formidling af ejendomsservice,
Styring af foreningens sikkerhedspapirer, allonger og håndpantsætningserklæringer, ved lejlighedsoverdragelser.

For KØBENHAVNS EJENDOMSADMINISTRATION er to klienter ikke ens. Een ting er dog helt generelt for vore klienter. De ønsker et højt service og informationsniveau. Vi tilbyder at holde bestyrelsen informeret helt up-to-date om ejendommens økonomi i form af kvartals balancer o.lign.

Andelsboligforeninger
Ejerforeninger
Udlejningsejendomme
Erhvervsejendomme